Tu będzie baner główny

Reklamacje

Ogólne warunki

 1. Reklamację może złożyć każdy Klient, który zrealizował zamówienie w serwisie www.drukomania.pl.
 2. Należy dokładnie wypełnić formularz reklamacyjny (kliknij i pobierz) oraz przesłać go jedną z poniższych opcji:
  - mailem na adres: reklamacje@drukomania.pl
  - faksem na numer 58 304 18 28
  - listownie na adres: Drukomania.pl, ul. Poniatowskiego 9, 80-156 Gdańsk
  - osobiście (adres jak powyżej)
 3. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres: reklamacje@drukomania.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
 5. Reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

Terminy składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje można złożyć do 7 dni roboczych od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
 2. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00 -16.00.
 3. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
 4. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego

Reklamacji uszkodzonej przesyłki kurierskiej

 1. Uszkodzenia lub częściową utrate towaru należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia przyjęcia przesyłki.
 3. W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukomani.pl do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni roboczych od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

Opóźnienie doręczenie zamówienia przez firmę kurierską

 1. W chwili dostawy zamówienia oraz w obecności kuriera, odbiorca musi zaznaczyć na liście przewozowym datę oraz godzinę doręczenia przesyłki wraz z podaniem przyczyny opóźnienia (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej).
 2. W razie udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez odbiorcę, przesyłka jest zwracana do Drukomani.pl na koszt odbiorcy. Wysyłka ponawiana jest po uiszczeniu opłaty (17zł netto za każdą paczkę do 30kg).
 3. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
 4. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług przewozowych i usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukomania.pl. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.

Reklamacje nie spełniające powyższych kryteriów nie będą rozpatrywane.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. ×

Zawartość strony internetowej WWW.DRUKOMANIA.PL jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy Mania Company. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WWW.DRUKOMANIA.PL bez zgody właściciela jest zabronione.

© Mania Company 2012